Activiteiten

Activiteiten

 

  • exacte opmeting en afpaling van percelen; identificatie, oppervlakte, bebouwing, grenzen en erfdienstbaarheden, vastgelegd in een proces verbaal van meting .
  • exacte opmeting grondplannen, gabarits en gevels, vastgelegd in een opmetingsplan

  • nauwkeurig uitzetwerk en controlemetingen op bouwwerven
  • bepalen van de waarde van onroerende goederen op basis van vergelijkingspunten, vastgelegd in een schattingsverslag
  • vaststellen bouwtechnische schade en opzoeken oorzaak, vastgelegd in een expertiseverslag

 Claims & Surveyor Bureau
 : c-s-b@telenet.be
Nieuwdreef 154
2170 Merksem
tel / fax: 03 272 01 03
gsm: 0476 53 80 08